Skip Wilson's photos Dolomites Sept. 2012 - VBT
Curon on Lake Resia

Curon on Lake Resia

20128417