Sept 2010 Puglia: Italy's Undiscovered Coast Skip Wilson - VBT
beach at Monopoli

beach at Monopoli

20104484